اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی
سامانه پایش ایستگاه های خودکار هواشناسی
2018/01/21 08:10:19
فیلتر بر اساس نوع ایستگاه

وضعیت ایستگاه ها
 
  78 تعداد کل ایستگاه ها:
73 تعداد آنلاین:
5 تعداد آفلاین:
تنظیمات صفحه نمایش